Pirkimo sąlygos ir taisyklės

PRIEŠ PRADĖDAMI NAUDOTIS AR REGISTRUOTIS MŪSŲ ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE , ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS NAUDOJIMOSI SĄLYGAS (TOLIAU – TAISYKLĖS). REGISTRUODAMIESI JŪS PATVIRTINATE, KAD SUTINKATE SU ŠIOMIS TAISYKLĖMIS. JEI NESUTINKATE SU ŠIOSE TAISYKLĖSE PATEIKTOMIS NUOSTATOMIS NETURĖTUMĖTE NAUDOTIS INTERNETO SVETAINE IR (ARBA) PASLAUGOMIS, KURIOS PRIEINAMOS WWW.DARKO.LT INTERNETO SVETAINĖJE.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės („Taisyklės“) reglamentuoja UAB „Dar Ko“ („Pardavėjas“) valdomoje interneto svetainėje www.darko.lt („Internetinė parduotuvė“) parduodamų prekių ir teikiamų paslaugų pirkimo – pardavimo Taisyklių 5.1. punkte nurodytiems asmenims („Pirkėjai“) sąlygas.

1.2. Šios Taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę bei kitas su Pardavėjo siūlomų prekių ir paslaugų pirkimu – pardavimu susijusias nuostatas Pirkėjui įsigyjant prekes ir paslaugas Internetinėje parduotuvėje. Pirkėjas prekes ir paslaugas Internetinėje parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti. Įsigydamas prekes ir paslaugas Internetinėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų Internetinėje parduotuvėje.

1.3. Pirkėjui rekomenduojama atsispausdinti šias Taisykles ateities poreikiams.

1.4. Taisyklės gali būti keičiamos 6 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvieną kartą užsakant Prekes, rekomenduojame peržiūrėti Taisykles tam, kad Pirkėjas būtų įsitikinęs, jog pilnai supranta kokiomis sąlygomis, konkrečiu atveju, bus daromas užsakymas.

1.5. Pirkimo – pardavimo sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos lietuvių kalba.

2. Informacija apie Pardavėją

2.1. Pardavėjas yra UAB „Dar Ko“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, , buveinė registruota adresu Keleriškių k., Kėdainių r. sav., Lietuva, adresas S. Lozoraičio g. 47, Garliava, LT-53228 Kauno r., Lietuva, juridinio asmens kodas 303291852, PVM mokėtojo kodas LT100008532814. Duomenys apie Pardavėją kaupiami ir saugomi – Juridinių asmenų registre, registro tvarkytojas Valstybės įmonė Registrų centras.

2.2. Daugiau informacijos apie Pardavėją pateikiama skiltyje „Apie mus“.

2.3. Pardavėjo kontaktinė informacija pateikiama skiltyje „Kontaktai“.

3. Prekės ir paslaugos

3.1. Internetinėje parduotuvėje pateikiami prekių atvaizdai yra iliustracinio pobūdžio. Nepaisant to, kad Pardavėjas dėjo visas pastangas tam, kad prekių spalvos būtų atvaizduotos kuo tiksliau, Pardavėjas negali garantuoti, kad Pirkėjo įrenginio ekranas tiksliai atspindės prekių spalvas. Pirkėjas supranta, kad prekės gali nežymiai skirtis nuo jų atvaizdų.

3.2. Prekių įpakavimas gali skirtis nuo to, kuris pateikiamas atvaizduose, esančiuose Internetinėje parduotuvėje.

3.3. Nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip, visos Prekės, pateikiamos internetinėje parduotuvėje, yra prieinamos. Tuo atveju, jeigu užsakytos Prekės nebelieka, Pirkėjas yra nedelsiant apie tai informuojamas elektroniniu paštu ar kitomis priemonėmis ir tokios Prekės užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

3.4. Pardavėjas turi teisę tam tikroms prekėms ar paslaugoms nustatyti minimalų ir/arba maksimalų užsakymo kiekį ar užsakymų kiekį.

4. Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Privatumo politika.

4.2. Prieš patvirtindamas savo susipažinimą su Taisyklėmis, Pirkėjas taip pat privalo susipažinti su Internetinės parduotuvės Privatumo politika. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis laikoma, kad jis susipažino su Privatumo politika bei su ja sutinka.

5. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

5.1. Internetinėje parduotuvėje Prekes įsigyti gali:

a) vartotojai – fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų, ketinantys įsigyti iš Pardavėjo prekių ar paslaugų asmeniniams, šeimos ar ūkio poreikiams tenkinti, su verslu ar profesija nesusijusiais tikslais;

b) fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų, kurie nėra vartotojai (t.y. ketinantys įsigyti iš Pardavėjo prekių ar paslaugų su verslu ar profesija susijusiais tikslais) ar juridiniai asmenys. Jei Pirkėjas yra juridinis asmuo, jis veikia per įgaliotą atstovą, užsiregistravusį Internetinėje parduotuvėje nustatyta tvarka;

c) fiziniai asmenys, kuriems yra nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų, jeigu yra gavę tėvų ar globėjų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie disponuoja asmeninėmis lėšomis.

5.3. Asmuo, patvirtindamas šias Taisykles, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti Prekes šioje internetinėje parduotuvėje.

5.4. Užsakomų Prekių krepšeliui, kuris mažesnis nei 9,99 Eur. taikomas nustatyto dydžio administracinis mokestis.

5.5. Norėdamas įsigyti prekes, Pirkėjas atlieka užsakymą Internetinėje parduotuvėje, užpildydamas elektroninę užsakymo formą. Pardavėjo nustatyta Prekių užsakymo tvarka suteikia Pirkėjui galimybę patikrinti ir ištaisyti klaidas, prieš teikiant galutinį užsakymą. Rekomenduojama, kad Pirkėjas atidžiai perskaitytų ir patikrintų teikiamą užsakymą, kiekviename užsakymo teikimo etape.

5.6. Pirkimo–pardavimo sutartis yra sudaroma kiekvienam Pirkėjo užsakymui. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma sudaryta kai įvykdomos visos šios sąlygos: (i) Pirkėjas, Internetinėje parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, laikydamasis Pardavėjo nurodytų instrukcijų nurodo pirkimo – pardavimo sutarties sudarymui ir užsakymo įvykdymui reikalingą informaciją (įskaitant savo duomenis, prekių pristatymo adresą arba prekių atsiėmimo būdą); ir (ii) susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“ ir pilnai apmoka užsakymą..

5.7. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą arba pasirinkus 11.1 punkto b dalyje nurodytą mokėjimo būdą – jam išsiunčiamas elektroninis laiškas, patvirtinantis užsakymo gavimą.

5.8. Paruošus užsakymą, Pardavėjas išsiunčia Pirkėjui elektroninį laišką ir/ar trumpąją SMS žinutę, informuojančią, kad Prekės išsiųstos Pirkėjui arba parengtos atsiėmimui parduotuvėje (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas).

5.9. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis yra registruojama ir saugoma Internetinės parduotuvės duomenų bazėje.

5.10. Sudarydamas Sutartį Pirkėjas sutinka, kad Sąskaita faktūra pirkėjui atiduodama kartu su prekėmis. Pažymėtina, kad PVM sąskaita faktūra išrašoma Prekių perdavimo kurjeriui ar Prekių atsiėmimo/priėmimo (priklausomai nuo to, kuris Prekių pristatymo būdas buvo pasirinktas bei kuris iš Pardavėjo tiekėjų konkrečiu atveju tiekia Prekes) dienos data.

5.11. Tuo atveju, jeigu, sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, paaiškėja, kad Pardavėjas neturi galimybės pristatyti prekę, pavyzdžiui, dėl to, kad jos nėra sandėlyje arba ji išimta iš asortimento arba atsiranda tiekimo sutrikimų arba iš esmės pasikeičia rinkos situacija (pvz., staigiai ir reikšmingai pakyla prekės rinkos kaina, sumažėja pasiūla ir pan.) arba jeigu Pardavėjas negali įvykdyti užsakymo dėl kitų objektyvių priežasčių, tai Pardavėjas turi teisę, nemokėdamas jokių kompensacijų Pirkėjui, vienašališkai nutraukti Pirkimo – pardavimo sutartį, informuodamas apie tai Pirkėją. Tuo atveju, jeigu Pirkėjas jau bus sumokėjęs už prekę, Pardavėjas grąžins sumokėtas sumas per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

6. Teisė keisti taisykles

6.1. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:

a) apmokėjimo sąlygų keitimo;

b) taikytinų teisės aktų pakeitimų.

6.2. Kiekvieną kartą užsisakant prekes ar paslaugas, pirkimo – pardavimo sutarties tarp sudarymo tikslu bus taikoma tuo metu galiojanti Taisyklių redakcija.